27 MAYIS 1960 DARBE MAĞDURLARINA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT.

           7248 Sayılı Kanunla, 27 Mayıs 1960 darbesinde haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin, bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları her türlü maddi ve manevi zararlarının hazine tarafından karşılanacakları düzenlenmiştir.

         7248 Sayılı Kanunun, Geçici 1. Maddenin 2. Fıkrasında; Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevî zararlarının Hazine tarafından karşılanacağı, bu kişilerin malvarlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararlarının da karşılanacağı,.

Geçici maddenin 3. Fıkrasında;  İkinci fıkra kapsamında zarar görenler veya mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere, Cumhurbaşkanı tarafından bir Komisyon kurulacağı, komisyonun çalışma usul ve esaslarının, Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği, ayrıca bu madde kapsamında zararlarının karşılanmasını isteyenlerin, Komisyonun çalışma usul ve esaslarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen üç ay içinde Komisyona başvurarak ikinci fıkra kapsamındaki zararlarının tazminini isteyebilecekleri düzenlenmiştir.

KİMLER TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR.

         , 27 Mayıs 1960 askeri darbesi nedeniyle haklarında soruşturma yapılanlar, tutuklananlar, ev ve iş yerleri zarar görenler, mal varlığına el konulanlar, işkence ve kötü muamele görenler, sürgüne gönderilenler vs. hayatta ise kendileri, ölmüşlerse mirasçıları uğradıkları tüm maddi ve manevi zararlarını isteyebileceklerdir.

          MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT OLARAK NELER İSTENEBİLİR.

         27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi nedeniyle, arazilerine, evlerine, arsalarına arabalarına, banka hesaplarına vs. her türlü mal varlığına el konulan kişilerin uğradıkları MADDİ zararları isteyebileceklerdir.

         Soruşturmaya uğrayan, gözaltına alınan, tutuklanan, sürgüne gönderilen, hapis cezası alan ve idam edilenlerin mirasçıları MANEVİ zararlarının da tazmini isteyebileceklerdir.

         Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları yayınlandıktan sonra bu konuda daha ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır.

        KOMİSYONA ÜÇ AY İÇİNDE BAŞVURU YAPILMALIDIR.

       Komisyonun çalışma usul ve esaslarının resmi gazetede yayınlanmasından itibaren üç ay içinde başvurular yapılmalıdır. Üç ay içinde komisyona başvuru yapmayanlar daha sonra başvuru yapamayacaklardır. 

        KOMİSYONA BAŞVURU İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAYACAKTIR.

         Komisyona müracaat anında herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Komisyonun kararına itiraz edilmesi sonrasında Danıştay’ da açılacak davalarda maktu olarak karar ve ilam harcı alınacak olup, dava sonunda hükmedilecek vekalet ücreti de maktu olarak belirlenecektir.  

         KOMİSYONA BAŞVURURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

         Komisyona başvuru yapacak olan başvurucu hayatta ise bizzat kendisi veya avukatı aracılığı ile, hayatta değilse mirasçıları, mirasçılık belgeleri ile birlikte kendileri veya avukatları aracılığı ile başvuru yapacaklardır.

          BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK.

Cumhurbaşkanlığının 2020/439 Sayılı kararı ile komisyon kurulmuştur. Komisyonun Çalışma Esas ve Usullerine dair Cumhurbaşkanlığı kararı henüz yayınlanmamıştır. Kanun uyarınca Komisyonun Çalışma Usul ve Esaslarının resmi gazetede yayınlanmasından itibaren başvurular başlayacaktır. Süresi içinde müracaat edilmez ise hiçbir şekilde yeniden başvuru yapmak mümkün olmayacaktır. 

AV. MEHMET ERBİL.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.