• Çekişmeli boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması
 • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
 • Mal paylaşımı davaları
 • Velayet davaları
 • Nafaka davaları
 • Evlat edinme davaları
 • Aile konutu şerhi davaları
 • Soy bağına ilişkin davalar
 • Evlenmenin hükümsüzlüğü
 • Uluslararası boyutta çocuk kaçırma davaları
 • Babalık davaları ve nesebin reddi davaları
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetname iptal davaları
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
 • Evlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları