Mal rejimleri.

Mal rejimleri* Edinilmiş mallara katılma Mal ayrılığı Paylaşmalı mal ayrılığı Mal ortaklığı Yasal mal rejimi ve mal rejimi sözleşmesi. Tmk 202. maddesinde yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Taraflar noterde mal rejimi sözleşmesi yapmamışlar veya evlenme sırasında mal rejimini seçmemişler ise kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmiş sayılırlar. Mal rejimi sözleşmesi kişiye sıkı surette bağlı olup bizzat ta...


Edinilmiş mallar

Edinilmiş mallar. Evlilik içinde fikri ve bedeni olarak bir çalışma ve emek karşılığında elde edilen mallar edinilmiş mallardır. Tmk madde 219- edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır. 1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler, 2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı öd...


Kişisel mallar

Kişisel mallar Edinilmiş mallara girmeyen mallar kişisel mallardır. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan malvarlığı değerler, örneğin eşlerin getirdiği çeyiz eşyaları, araba, ev vs. Eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan mallar. Örneğin makyaj malzemesi, tıraş makinesi vs. Miras, bağış, şans oyunları, at yarışı, kumar sonucu elde edilen gelir, define bulun kişi, kazandırıcı zamanaşımı yoluyla elde edilen malvarlığı, vasiyet yoluyla gelen mal varlığı, vs. yolla g...


Mal rejiminin sona ermesi

Mal rejimin sona ermesi. Eşlerden birinin ölümü Evliliğin iptali Boşanma Başka bir mal rejimi sözleşmesi yapılması Mal ayrılığına karar verilmiş olması. (Boşanma ve mal ayrılığına karar verilmiş olması halinde dava tarihinden itibaren mevcut mal rejimi sona erer.) Mal rejiminin tasfiyesinde yetkili mahkeme. Tmk 214. Maddesinde düzenlenmiştir. Ölüm halinde, ölenin son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Boşanma, evliliğin iptali ve ayrılık kararlarını veren yer mahke...


Mal paylaşımı

Boşanma ve ölüm halinde eşler arasında mal paylaşımı davası* 01.01.2002 tarihinden sonra evlenen ya da daha önceki tarihlerde evlenmiş olup da 01.01.2002 tarihinden sonra evlilikleri devam ederken evlilik içinde satın alınan mallar ve kazanılan paralar boşanma sonunda kural olarak eşit olarak paylaşılır. Evlilikten önce elde edilen mallar hiçbir surette mal paylaşımına dahil edilmez. Kişisel mallar, Miras yoluyla kalan mallar, milli piyango vs. çıkan paralar, eşlerin alacakları manevi t...