Avukat Mehmet Erbil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimini tamamladı. 1990 yılından beri İstanbul’da serbest avukatlık yapmaktadır. Çalışmalarını; Ceza Hukuku ve İnsan Hakları ihlalleri ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuk alanında yoğunlaştırdı. Halen, Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların yanı sıra, çalışmalarını; Haksız yakalama ve tutuklama nedeniyle açılan tazminat davaları, Aile Hukukundan kaynaklı Boşanma, Velayet, Nafaka, Mal paylaşımı ve Miras hukukunda yürütmektedir.