Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kimler başvurabilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kimler başvurabilir.* 1- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerle korunan hakları ihlal edilen gerçek kişiler. 2-Tüzel kişiler. (Ticari şirketler, sendikalar, dernekler, vakıflar, siyasi partiler, vb.) 3- Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinde korunan bir hakkın, bir başka sözleşmeci devlet tarafından ihlal edildiğini düşünen devletler. 4- Hayatta olmayan kişilerin mirasçıları avrupa insan hakları mahkmesine başvurabilirler. *Av. Mehmet Erbil


Avrupa insan hakları sözleşmesinin düzenlediği haklar.

Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin düzenlediği haklar.* sözleşmenin 2 ile 14. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.   2. Madde; Yaşam hakkını, 3. Madde; İşkence ve kötü muamele yasağını, 4. Madde; Kölelik ve zorla çalıştırma yasağını, 5. Madde; Kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkını, 6. Madde; Adil Yargılanma Hakkını, 7. Madde; Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini, 8. Madde; Özel yaşam ve aile yaşamına saygı ilkesini, 9. Madde; Düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü, 10. Ma...


İç hukuk yollarının tüketilmesi kuralı

  İç hukuk yollarının tüketilmesi kuralı.* Avrupa insan hakları mahkemesine başvuru yapabilmek için, kural olarak iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir. Etkili bir iç hukuk yolu yoksa, iç hukuk yolları tüketilmeden doğrudan doğruya avrupa insan hakları mahkemesine  başvuru yapılabilir.   Birden çok iç hukuk yolu mevcutsa kural olarak bu hukuki yollardan birisinin tüketilmiş olması yeterlidir.   Sözleşmede düzenlenen haklardan birinin ihlal edildiği düşünülüyorsa; itiraz, vars...


İmret v. Türkiye kararı

İmret v. Türkiye - Başvuru no. 57316/10, Karar Tarihi: 10.07.2018  Avrupa İnsan Hakları mahkemesi, İmret v. Türkiye kararında; gösteri yürüyüşüne katılma slogan atma ve örgüt liderini öven pankart taşıma nedeniyle, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet yürütenlerin örgüt üyesi gibi cezalandırılacağı yönünde düzenlemeler içeren, Tck 314/2, Tck 220/6 ve Tck 220/7 maddeleri uyarınca, başvurucuya hapis cezası verilmesini, Avrupa İnsan hakları sözleşmesinin 11. maddesinde düzenlenen ...


Bakır ve diğerleri kararı

Bakır ve Diğerleri v. Türkiye, Başvuru no. 46713/10, Karar Tarihi: 10.07.2018  Başvurucular, gösteriye katıldıkları, sloganları attıkları özel kıyafet ve şapka giydikleri, ayrıca kollarına kırmızı kurdele taktıklarını ve kitleyi slogan atmaya teşvik ettikleri için, TCK’nin 220. maddesinin 7. fıkrası ile TCK’nin 314. maddesinin 2. ve 3. fıkraları uyarınca örgütle organik bağ ve eylemlerindeki süreklilik ve çeşitlilik gerekçesiyle örgüte yardım etmek suretiyle örgüt üyesi olma suçundan cezaland...