Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin düzenlediği haklar.*

sözleşmenin 2 ile 14. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 

2. Madde; Yaşam hakkını,

3. Madde; İşkence ve kötü muamele yasağını,

4. Madde; Kölelik ve zorla çalıştırma yasağını,

5. Madde; Kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkını,

6. Madde; Adil Yargılanma Hakkını,

7. Madde; Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini,

8. Madde; Özel yaşam ve aile yaşamına saygı ilkesini,

9. Madde; Düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü,

10. Madde; İfade özgürlüğünü,

11. Madde; Toplanma ve dernek kurma özgürlüğünü,

12. Madde; Evlenme hakkını,

13. Madde; Etkili bir hukuksal tazmin yolu hakkını,

14. Madde; Ayrımcılık yasağını, düzenlemektedir.

 

Protokollerle düzenlenen haklar:

 

 1. Numaralı protokolle;
 1. Mülkiyet Hakkının korunması,
 2. Eğitim Hakkı,
 3. Serbest seçim hakkı,

 

 1. Numaralı protokolle;
 1. Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma hakkı,
 2. Serbest dolaşım hakkı,
 3. Vatandaşların sınır dışı edilme yasağı,
 4. Yabancıların toplu olarak sınır dışı edilmeleri yasağı,

 

 1. Numaralı Protokolle;
 1. Ölüm cezasının kaldırılması

 

 1. Numaralı Protokolle;
 1. Yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin usuli güvenceler,
 2. Cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı,
 3. Adli hata yapılması halinde tazminat hakkı,
 4. Aynı suçtan dolayı iki defa yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı,
 5. Eşler arasında eşitlik.

 

 1. Numaralı Protokolle;
 1. Ayrımcılığın genel olarak yasaklanması.

 

Sözleşme ve ek protokollerle düzenlenen haklar, sözleşmeyi ve protokolleri imzalayan ve onaylayan devletlere karşı ileri sürülebilir.

*Av. Mehmet Erbil

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.