Madde 8: KİRLETME YASAĞI

Her türlü atık ve artığı; Çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde; - Alıcı ortama vermek, - Depolamak, - Taşımak, - Uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Av. Orhan ŞAHİN