CEZA İNFAZ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ CEZA SİSTEMİ.

7242 Sayılı kanunla getirilen yeni düzenleme ile bazı suçlar yönünden ceza infaz oranları yeniden belirlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre;

1- Kapsam dışı tutulan suçlar hariç, süreli hapis cezası alanlar, kural olarak aldıkları cezanın yarısını cezaevinden geçirdikten sonra koşullu olarak salıverileceklerdir. (Önceden bu oran 2/3 dü)

2- Mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutulan cezalar ile çıkar amaçlı örgütlü suçlar bakımından verilen cezaların infaz oranı 3/4’ten 2/3’e indirilmiştir.

3- Uyuşturucu ticareti, cinsel istismar suçları ile terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen devam etmektedir.

4- Çocuklar tarafından işlenmesi halinde; uyuşturucu imalat ve ticareti suçu, cinsel istismar suçları ile terör suçlarından verilen süreli hapis cezalarının infaz oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.

7242 Sayılı kanunla getirilen yeni düzenlemeye göre;

A- Süreli hapis cezalarının yarısını cezaevinde geçirenler şarta salıverileceklerdir.

B- Aşağıdaki belirtilen suçlarda süreli hapis cezası alanlar, aldıkları cezanın 2/3 ünü cezaevinde geçirdikten sonra kural olarak şartla salıverilecektir.

1- TCK’ nun 81, 82, 83 maddelerinde düzenlenen kasten öldürme suçu.

2- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu. (madde 87, Fıkra 2, ben d- yüzün sürekli değişikliği)

3-TCK’ nun 94 ve 95 maddelerinde düzenlenen işkence suçu.

3- TCK’ nun 96. maddesinde düzenlenen eziyet suçu.

4- TCK’ nun 102/1. maddesinde düzenlenen (Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi)  cinsel saldırı suçu.

5- TCK’ nun 104/1. maddesinde reşit olmayanla (Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi) cinsel ilişki suçu.

6- TCK’ nun 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçu.

7- TCK’ nun 326-339 arası maddelerinde düzenlenen devletin sırlarına karşı işlenen suçlar.

8- Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar. (Çıkar amaçlı kurulan suç örgütleri)

9- TCK’ nun 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138. maddelerinde düzenlenen özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar.

10- TCK’ nun 58. Maddesinde düzenlenen mükerirler.

C- Aşağıda belirtilen suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde cezaların infaz oranı yine 2/3 olarak uygulanacaktır.

1- TCK. nın 102, 103, 104, 105. maddelerinde düzenlenen cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar.

 2- TCK nın 188. Maddesinde düzenlenen uyuşturucu imalatı ve ticareti suçları.

3-  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunda düzenlenen suçlar.

 4- Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar.

D- Aşağıda belirtilen suçlarda  infaz oranları ¾ olarak devam edecektir.

1- a)TCK nın 102/2. Maddesinde düzenlenen, cinsel saldırı fiilinin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi halinde,

b) 103, Maddesinde düzenlenen çocuğun cinsel istismarı halinde,

c) 104/2. Maddesinde düzenlenen; suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde,

d) 104/3 maddesinde düzenlenen; suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde,

2- TCK nın 188. Maddesinde düzenlenen uyuşturucu imal ve ticareti suçları.

3-  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunda düzenlenen suçlar.

Not: Geçici 9. Madde 4. Fıkra. TCK 102, 103,104 ve 188 maddelerinde düzenlenen suçlarda 28/06/2014 tarihinde önce işlenen suçlar yönünden ceza infaz oranı 2/3 olarak uygulanacaktır. 

 

Av. Mehmet ERBİL

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.