DENETEMLİ SERBESTLİK SÜRESİ 3 YIL OLARAK UYGULANACAK KİŞİLER.

Daha önce koşulla salıverme tarihine bir yıl kalan hükümlüler iyi halli oldukları takdirde denetimli serbestlikte faydalanıyorlardı. Bu süre 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından bir defaya mahsus olmak üzere üç yıl olarak belirlendi. Aşağıda belirtilen suçlar hariç olmak üzere şartla salıverilmelerine 3 yıl veya daha az bir süre kalan hükümlüler denetimli salıverilme yasasında faydalanacaklardır.

1- Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83)

2-  Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları,

3- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d)

4- İşkence suçu (madde 94 ve 95)

5- Eziyet suçu (madde 96)

6- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105)

7- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138)

8- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188)

9- TCK nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar. (Devlete karşı işlenen suçlar)

10- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar 3 yıllık denetimli serbestlik süresinden faydalanmayacaklardır.

Bu suçlar açısından koşulları oluştuğunda bir yıllık denetimli serbestlik süresi uygulanmaya devam edecektir.

30/03/2020 tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından bir yıllık denetimli serbestlik süresi uygulanmaya devam edecektir. 

 

Av. Mehmet ERBİL

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.