Devletin Mirasçılığı*

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçer.

Devletin mirasçı olabilmesi için kanuni ya da atanmış mirasçıların bulunmaması gerekir.

Mirasın tüm kanuni mirasçılar tarafından reddedilmiş olması halinde miras devlete geçmez. Bu durumda, yani mirasçılar tarafından mirasın reddedilmesi halinde, mirasın resmi tasfiyesi yoluna gidilir. Resmi tasfiye sonucunda miras bırakanın bütün borçları ödendikten sonra kalan miras ret yokmuş gibi mirasçılara verilir.

Mirasçıların mirası reddetmemeleri halinde, miras bırakanın tüm borçlarından şahsen, yani kişisel malvarlıkları ile de sorumlu olduğu halde, devlet sadece tereke malları, yani miras bırakanın malları ile sorumludur.

*Av. Mehmet Erbil