Edinilmiş mallar.

Evlilik içinde fikri ve bedeni olarak bir çalışma ve emek karşılığında elde edilen mallar edinilmiş mallardır.

Tmk madde 219- edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır.

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Çalıştığı yerde alınan bahşiş çalışma karşılığında elde edildiği için edinilmiş maldır.

Sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sandık ödemeleri,

Emekli ikramiyesi edinilmiş maldır.

İş gücü kaybı ve trafik kazası gibi nedenlerle bağlanan gelir ve ödenen tazminatlar edinilmiş mallardandır.

Kişisel malların semereleri, örneğin, evlilik öncesi kendisine ait olan kişisel mallarının ürünü, geliri, kişisel parasının faizi, taşınmazın kira geliri, miras yoluyla intikal eden malların geliri, edinilmiş maldır.

Manevi tazminat kişisel mal iken faizi edinilmiş maldır.

Edinilmiş mal yerine alınan malda edinilmiş maldır.

Edinilmiş mal satılıp yerine yeni bir mal alınırken kişisel bir malla katkı yapılmış ise yapılan katkının ağırlığına göre değerlendirme yapılır. Kişisel katkı fazla ise kişisel mal, edinilmiş malın değeri fazla ise edinilmiş mal sayılır. Fakat tasfiye sırasında denkleştirme yapılır.

Eşler arasında kanuni mal rejimi uygulanıyorken, ayrıca bir sözleşme yaparak, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilir, kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

Av. Mehmet Erbil

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.