• Tapu iptali ve tescil davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kentsel dönüşüm kapsamında kaynaklanan davalar
 • İmar planının iptali ve değiştirilmesinden kaynaklanan davalar
 • Kamulaştırma davaları
 • Hukuki el atma – fiili el atma davaları
 • İzale-i şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 • Mülkiyetin tespiti davaları
 • Şufa davası
 • Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kadastro davaları
 • Kiralananın tahliyesi davaları
 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kira değer tespiti davaları
 • Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinimleri
 • İpoteğe ilişkin davalar
 • İntifa ve geçit hakkından kaynaklanan davalar