Hekimin haksız eylemi (suç işlemesi)

 

Hekimin haksız eyleminden söz edilebilmesi için arada sözleşme ilişkisinin olmaması ve Borçlar Kanunun haksız ve hukuka aykırı eylemde bulunması ile ilgili hükümleri veya sözleşme ilişkisi olmakla birlikte Ceza Yasası hükümlerine göre suç işlemiş olması gerekir.

  1) Hekimin insanlar üzerinde deney yapması (TCK.m.90),

  2) Organ ve doku ticareti yapması (TCK.m.91),

  3) Hiç gerekmediği halde sırf para kazanmak için hastayı ameliyat etmesi,

  4) Yasalara aykırı olarak çocuk düşürtmesi (kürtaj yapması) (TCK.m.99) veya kısırlaştırması   TCK.m.101),

  5) Çok yüksek tedavi ücretleri alması,

  6) Gereklilik yokken cinsiyet üzerinde değişiklik yapması, 

  7) Ölümcül hastayı  öldürmesi (ötanazi), 

  8) Kasten öldürme (TCK m.81) veya kasten yaralama (TCKm.86) suçlarını işlemesi,

  9) Taksirle ölüme  veya yaralanmaya neden olması  (TCK.m.86-89),

10)Hekimlik mesleğinin zorunlu kıldığı yükümlülüğü ve görevi bilinçli olarak yapmayarak veya  savsaklayarak, örneğin ivedi yardım gerektiren durumlarda (acil vakalarda) hastaya bakmayarak ve tıbbi yardımda bulunmayarak ölüme neden olması (TCK m.83),

11) Yaşı, hastalığı veya yaralanması nedeniyle yardım edilmesi gereken kişilere hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmemesi, örneğin hekim olarak hemen o anda tıbbi yardımda bulunmaması (TCK m.98),

 12) Ameliyat ve tedavi öncesinde hastayı yeterince aydınlatmamış ve onamını (rızasını) almamış olması (TCK m.26/2),

 13) Hastanın bilgisi ve onayı dışında ve zorunluluk yokken sırlarını açıklamış olması (TCK m.  258),

14) Görevi kötüye kılanmış olması (TCK m.257),

15) Belgelerde sahtecilik yapmış olması (TCK m. 204, 205, 210/2)

   hekimin suç oluşturan  haksız eylemleridir.

Av. Orhan ŞAHİN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.