İmret v. Türkiye - Başvuru no. 57316/10, Karar Tarihi: 10.07.2018 

Avrupa İnsan Hakları mahkemesi, İmret v. Türkiye kararında; gösteri yürüyüşüne katılma slogan atma ve örgüt liderini öven pankart taşıma nedeniyle, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet yürütenlerin örgüt üyesi gibi cezalandırılacağı yönünde düzenlemeler içeren, Tck 314/2, Tck 220/6 ve Tck 220/7 maddeleri uyarınca, başvurucuya hapis cezası verilmesini, Avrupa İnsan hakları sözleşmesinin 11. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri hakkını ihlal eder nitelikte bulmuştur.

Aihm’ e göre, Türkiye’deki mahkemeler; Tck. 220/7. maddedeki ‘üyelik’ kavramını çok geniş yorumlamakta, sadece bir gösteri yürüyüşü eylemine katılmış olmayı örgüt ‘adına’ hareket ettiği şeklinde yorumlamakta ve o kişiyi ‘gerçek örgüt üyesi gibi’ cezalandırma yoluna gitmektedir.

Avrupa insan hakları mahkemesi, Türkiye’ deki mahkemelerin üyelik kavramını çok geniş yorumladığını, gösteriye katılma, slogan atma, pankart taşıma gibi eylemleri örgüt adına hareket etme olarak değerlendirdiğini, ceza vermek için süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içerip içermediğine ve belli bir hiyerarşik yapı altında olup olmadığı denetlenmeden verilen cezaların sözleşmenin 11 maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri hakkına bir müdahale oluşturduğuna karar vermiştir.  

Aihm, terörle mücadelenin zorluklarını göz ardı etmemekle birlikte, yasal bir düzenlemenin bu kadar geniş bir şekilde uygulanmasını, örgüt üyeliğine dair hiçbir somut delilin olmadığı durumlarda, sırf gösteriye katılmak, örgüt lehine slogan atmak ve pankart taşımak.. gibi eylemleri temel bir hakkın ve özgürlüğün kullanımının örgüt üyeliği ile eşdeğer tutulmasını meşru ve kabul edilemez bulmuştur.

Mahkeme, bu kararda başvurucuya 7.500 Euro tazminat ve yargılama giderleri ve masraflar için ise 2.424 Euro ödenmesine karar vermiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.