• İşe iade davaları
  • Hizmet tespiti davaları
  • Kıdem ve İhbar Tazminatı davaları
  • İşçilerin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaları
  • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davaları
  • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları
  • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaları
  • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
  • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
  • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
  • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri