HİZMET TESPİTİ DAVALARI

HİZMET TESPİTİ DAVALARI 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 86. Maddesinin 8.paragrafında, “Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.” h...


İŞ AKDİNİN FESHİ SEBEBİ İLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI

  İŞ AKDİNİN FESHİ SEBEBİ İLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI İhbar tazminatı İhbar tazminatı tarafların belirsiz süreli iş sözleşmelerinde  sürelere uymadan haklı bir neden olmaksızın  fesih hakkını kullandıkları takdirde kanun kapsamında tanınmış bir hak olup, bu sürelere uymayan işçi veya işveren tarafından ödenmesi gereken tazminattır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, iş sözleşmelerini feshedecek işverenlerin ve çalışanların, aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, fes...


İŞÇİ VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ DAVALARI

İŞÇİ VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ DAVALARI 4857 sayılı İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliğini, kamu düzenine ilişkin mutlak emredici kurallarla düzenleme yoluna gitmiştir. Gerçekten iş mevzuatının iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kuralları, kamu hukuku kurallarıdır. Türk çalışma hukukunda, oldukça geniş bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı yürürlüktedir. Başta İş Kanunu olmak üzere, Borçlar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Belediye Kanunu gibi birçok yasada bu konuya ilişkin ...


İşçilik alacakları, işe iade davaları ve arabuluculuk kurumu

İŞÇİ ALACAKLARI, İŞE İADE VE ARABULUCULUK KURUMU* İşçi alacakları ile ilgili olarak dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu 25/10/2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7036 Sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; iş kanundan ve toplu sözleşmelerden kaynaklanan işçi alacakları, tazminatlar ve işe iade davaları açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Arabulucuya başvurmadan açılan davalar, dava şartı yerine getirilmediğinden davanın reddine ka...