KADASTRO DAVALARI

Kadastro bir taşınmazın sınırlarını ifade eden arazi ve harita üzerinde tespit edilerek belirlenmesini sağlayan ve taşınmazın sınırları  ya da taşınmazla ilgili başka hukuki durumları tespit etmek için kullanılan bir işlemler bütünüdür. Kadastro işlemlerinin sonrası , kesinleşmesi amacıyla taşınmaz malın sınırları ve diğer tespit elden durumları tapu siciline tescil edilerek diğer kişiler tarafından da bilinmesi sağlanır. Tapu siciline tescil edilen bu hakların yazılı olduğu belgeye tapu denmektedir.

Tapu kadastro davalarının görüldüğü mahkeme kadastro mahkemeleridir. Kadastro mahkemelerinin baktığı davalarda şunlardır:

 1)Sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına

2)Tapuya tescil ve şerh edilecek olan yahut tapuda beyanlar hanesinde gösterilecek tüm haklara

3)Kadastro ve tapu sicilini ilgilendiren tüm davalar kadastro mahkemelerinin görevi alanına giren davalardır.

 

Kadastro mahkemeleri adli tatile tabi olmayan mahkemeler arasında yer alır. Kanunda farklı bir hüküm bulunmadıkça da kadastro mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır.

       Kadastro mahkemelerinde görülen davalar üçe ayrılır.

      1)Genel mahkemelerin kendilerini görevsiz ve yetkisiz görmeleri nedeniyle görülen davalar        

2)Kadastro müdürlüklerinin yetkisi kapsamında değerlendirilmeyen hususların intikal ettiği davalar

3)Askı süresiyle ilan süresi arasında açılan davalar

 

Tapu kadastro davalarının açılması ve zamanaşımı için herhangi bir süre bağlanmamıştır. Kanun koyucunun öngördüğü şekilde hak düşürücü nitelik taşımaktadır.

Tapu kadastro davalarında hak düşürücü süre kanun koyucu tarafından 10 sene olarak belirlenmiştir. Fakat Devlet kurumları tarafından dava açılacaksa Devlet kurumları bu hak düşürücü süreden etkilenmemektedirler.

Av. Orhan ŞAHİN