Kişisel mallar

Edinilmiş mallara girmeyen mallar kişisel mallardır.

Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan malvarlığı değerler, örneğin eşlerin getirdiği çeyiz eşyaları, araba, ev vs.

Eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan mallar. Örneğin makyaj malzemesi, tıraş makinesi vs.

Miras, bağış, şans oyunları, at yarışı, kumar sonucu elde edilen gelir, define bulun kişi, kazandırıcı zamanaşımı yoluyla elde edilen malvarlığı, vasiyet yoluyla gelen mal varlığı, vs. yolla gelen mallar kişisel mallardır.

Evlilik öncesi var olan mallar kişisel maldır.

Kişiye ödenen manevi tazminat

Kişisel mal yerine geçen değerlerde kişisel maldır. Örn. Miras yoluyla elde edilen para, takas edilen kişisel mal yerine alınan mal, kişisel mal yerine alınan mala edinilmiş mal ile katkı sunulmuş ise katkı oranına göre kişisel veya edinilmiş mal vasfı kazanır. Ancak tasfiye sırasında denkleştirme yapılır.

Sosyal güvenlik kurumlarınca ödenen toptan ödemeler ve iş gücü kaybı nedeniyle ödenen tazminatlarda; hak sahibine toptan ödeme yapılmayıp gelir bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihten sonraki döneme tekabül edecek olan aylık gelirin peşin sermaye değeri bulunarak, bulunan peşin sermaye değeri miktarı toptan ödemeyi alan kişinin kişisel malvarlığı olarak hesap edilecektir.

Av.Mehmet Erbil

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.