Her türlü atık ve artığı; Çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde;
- Alıcı ortama vermek,
- Depolamak,
- Taşımak,
- Uzaklaştırmak
ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

Av. Orhan ŞAHİN