Devletin Mirasçılığı

Devletin Mirasçılığı* Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçer. Devletin mirasçı olabilmesi için kanuni ya da atanmış mirasçıların bulunmaması gerekir. Mirasın tüm kanuni mirasçılar tarafından reddedilmiş olması halinde miras devlete geçmez. Bu durumda, yani mirasçılar tarafından mirasın reddedilmesi halinde, mirasın resmi tasfiyesi yoluna gidilir. Resmi tasfiye sonucunda miras bırakanın bütün borçları ödendikten sonra kalan miras ret yokmuş gibi mirasçılara verilir. ...


Evlatlığın mirasçılığı

Evlatlığın mirasçılığı* Evlatlık ve onun altsoyu, evlat edinenin diğer çocukları gibi mirasçılık hakkına sahiptir.  Diğer bir deyişle evlatlık, evlat edinenin diğer öz çocukları gibi birinci zümre mirasçısı konumundadır. Evlatlık ve alt soyu, evlat edinenin kanuni ve saklı paylı mirasçısıdır. Evlatlığın alt soyu, yani çocukları dışındaki hısımları evlat edinenin mirasçısı olamazlar. Evlatlığın kendi öz ailesindeki mirasçılık hakkı devam eder. Evlatlık,  yalnız evlat edinenin yasal...


Mirasçılar ve miras paylar

Kanuni mirasçılar ve miras payları.* Kanuni mirasçılar; miras bırakanın kan hısımları, evlatlık, sağ kalan eş ve devlettir. Miras bırakanın birinci derecede kan hısımı mirasçıları altsoyudur. Yani ölenin çocukları ve onların alt soyudur. Evlatlık ve Evlilik dışı doğan çocuk ve onların alt soyları, miras bırakanın evlilik içinde doğan çocukları gibi eşit miras hakkına sahiptir. Üvey anneden ve üvey babadan miras doğrudan geçmez. Fakat üvey babanın ölmesi üzerine eşe yani anneye kalan ...


Mirasın paylaşılması

Sağ kalan eşin, miras bırakanın çocuklarıyla birlikte mirasçı olması.* Sağ kalan eş, miras bırakanın çocuklarıyla birlikte (evlatlıkta buna dahil) mirasçı olması halinde mirasın  ¼ ünü, yani dörtte birini alır. Sağ kalan eş ile birlikte mirasçı olan çocuklar mirasın ¾ nü, yani dörtte üçünü alırlar. Sağ kalan eşin, miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olması. Miras bırakanın altsoyu yani çocukları ve torunları yoksa mirasın yarısı sağ kalan eşe diğer yarısı ise miras bıraka...