Sağ kalan eşin, miras bırakanın çocuklarıyla birlikte mirasçı olması.*

Sağ kalan eş, miras bırakanın çocuklarıyla birlikte (evlatlıkta buna dahil) mirasçı olması halinde mirasın  ¼ ünü, yani dörtte birini alır. Sağ kalan eş ile birlikte mirasçı olan çocuklar mirasın ¾ nü, yani dörtte üçünü alırlar.

Sağ kalan eşin, miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olması.

Miras bırakanın altsoyu yani çocukları ve torunları yoksa mirasın yarısı sağ kalan eşe diğer yarısı ise miras bırakanın anne ve babasına gider.  

Miras bırakanın eşi daha önce ölmüş alt soyda da kimse yoksa bütün miras,  miras bırakanın annesine ve babasına gider. 

Miras bırakanın alt soyu yoksa anne ve baba da miras bırakanda önce ölmüşse, mirasın yarısı sağ kalan eşe, diğer yarısı ölenin kardeşleri ve onların alt soyuna gider.

Ana ve babanın alt soyunun yani ölenin kardeşleri ve onların çocuklarının yani yeğenlerin ve onların çocuklarının mirasçı olabilmeleri için anne ve babanın, miras bırakandan önce ölmüş olması gerekir.

Sağ kalan eşin, miras bırakanın büyük anne ve büyük babası ile birlikte mirasçı olması.

Miras bırakanın alt soyu yoksa; annesi ve babası da daha önce ölmüş ve onların alt soyları da yoksa, yani ölenin kardeşleri ve onların çocukları yani yeğenler ve onların çocukları da yoksa, mirasın ¼ ü yani dörtte biri büyük anne ve büyük babaya, ¾ ü yani dörtte üçü sağ kalan eşe gider.

Büyük anne ve büyük baba miras bırakandan önce ölmüş ise  ¼ miras onların altsoyuna yani ölenin amcası, dayısı, halası teyzesi veya onların altsoyuna gider. Ancak miras bırakanın eşi sağ ise miras ölen  eşin hala dayı teyze ve amcasının çocuklarına gitmez.  Bu durumda bütün miras eşe kalır.

Büyük anne ve büyük babanın ve onların alt soyunun mirasçı olabilmeleri için birinci zümrede yani miras bırakanın alt soyundan ve ikinci zümrede yani miras bırakanın annesi babası ve onların alt soyundan, yani miras bırakanın kardeşleri ve yeğenlerden ve onların çocuklarından hiç mirasçı bulunmaması gerekir.

Miras bırakanın amca dayı teyze ve halası miras bırakanda daha önce ölmüşse, mirasın tamamı sağ kalan eşe aittir. Diğer bir deyişle miras bırakanın eşi sağ ise sağ kalan eş, miras bırakan eşin amca dayı teyze ve hala çocuklarını miras dışı bırakır.

*Av. Mehmet Erbil

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.