…………       

 

Oda Kayıt Dilekçe Örneği

 

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne,

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ekli evrakın incelenerek, kayıt işlemlerimizin tescil ve ilan edilmesini arz ederim / ederiz.

 

Unvanı                                                :

 

İşletmenin Sermayesi                         :

 

İşletmenin Açılış Tarihi                       :

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki  

 

 

 

 

 

 

Gerçek Faaliyet Konusu Nace Kodu    : 

 

İşletmenin Açılış Tarihindeki

Gerçek Faaliyet Konusu

(Nace Kodu Tanımı)                            :

 

İşletme ya da Yetkilisinin

Telefon Numarası ve E-Posta Adresi   :

 

İlgili Vergi Dairesi                               :

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda sorumluluğu kabul ettiğimi / ettiğimizi beyan ve taahhüt ederim / ederiz.

 

 

 

 

 

(imza)

İşletme Sahibinin / yetkilisinin

Adı-Soyadı

Av.Orhan ŞAHİN