ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ VE  BİLDİRİM FORMU 
ŞİRKETİN / ŞUBENİN ÜNVANI : ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU : 
ŞİRKETİN / ŞUBENİN KANUNİ ADRESİ :İl Kodu:                                          Posta Kodu:
NACE KODU:          
               
       
 
   
       
   
 
   
           
           
Şirketin Ticaret Sicil No: Şirketin Vergi Dairesi ve Vergi No: Şirketin Kuruluş
Tarihi: 
Şirketin Süresi:  Şirketin Telefon No: Şirketin Mrk. (İl ve İlçe Adı): 
                   
ŞİRKET SERMAYESİNİN KARŞILANMA ŞEKLİ  Şirketin Sermayesi    
            ......................................TL.    
                   
1.Yurt Dışından Gelen Nakdi Sermaye...................................................TL. 1.Makine-Tezhizat.......................................................................TL.        
2.Yurt İçinden Sağlanan Kar..................................................................TL. 2.Menkul Kıymetler......................................................................TL.        
3.Yurt İçinden Sağlanan Para Alacağı...................................................TL. 3.Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları...................................................TL. Bir Payın Değeri    
      4.Doğal Kaynakların Aranması….…………………......................TL. ......................................TL.    
        Çıkarılmasına Dair Haklar         
      5.Diğer........................................................................................TL.        
TOPLAM NAKDİ SERMAYE....................................................................TL TOPLAM AYNİ SERMAYE..........................................................TL.        
                   
ŞİRKETİN KURUCULARI VE ORGANLARDAKİ GÖREVLERİ 
                   
Adı Soyadı
Ünvanı ve Adresi 
Tabiyeti  T.C. Kimlik No Vatandaşlık Kimlik No
Yabancı Ortak Pasaport No
Sermaye Miktarı(TL)  Ynt.Krl. Murakıp  Ltd.Şti.Md. Yabancı Şti.Şb.
Vekili 
                 
                 
                 
Av. Orhan ŞAHİN                

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.