• Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Eser sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davaları
  • Hakaret, iftira ve ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davaları