27 MAYIS 1960 DARBESİ MAĞDURLARINA TAZMİNAT ÖDENECEK

           27 MAYIS 1960 DARBE MAĞDURLARINA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT.            7248 Sayılı Kanunla, 27 Mayıs 1960 darbesinde haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin, bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları her türlü maddi ve manevi zararlarının hazine tarafından karşılanacakları düzenlenmiştir.          7248 Sayılı Kanunun, Geçici 1. Maddenin 2. Fıkrasında; Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenle...


DARBE KOMİSYONU ÇALIŞMAYA BAŞLADI

27 MAYIS 1960 DARBE MAĞDURLARI TAZMİNAT KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI            27 Mayıs 1960 darbesinde haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin, bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları maddi ve manevi zararların ödenmesi için kurulan komisyon 24 Şubat 2021 tarihinde çalışmalarına başladı.           01/07/2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7248 Sayılı Kanunla, 27 Mayıs 1960 darbesinde mağdur olanlara veya mirasçılarına maddi ve manevi zararlarının ödenmesi hu...


Estetik ameliyatları bir eser sözleşmesidir.

YARGITAY On üçüncü Hukuk Dairesi E:1993/131 K: 1993/2741 T. 5.4.1993 ESTETİK AMELİYAT ESER SÖZLEŞMESİ ÖZET:Estetik ameliyatlarda, ameliyatı yapan doktor, estetik görünüm konusunda belli bir teminat vermişse, taraflar arasındaki bu sözleşme, eser sözleşmesidir. Eser sözleşmesinde de, vekalet akdinde olduğu gibi yüklenici, işi sadakat ve özenle yapmakla borçlu olup davalı doktor, mesleki bilgisinin tüm icaplarını yerine getirdiği ispatla zorunludur. Ameliyat öncesi ve sonrası fotoğr...


Hekimin haksız eylemi (suç işlemesi)

  Hekimin haksız eylemi (suç işlemesi)   Hekimin haksız eyleminden söz edilebilmesi için arada sözleşme ilişkisinin olmaması ve Borçlar Kanunun haksız ve hukuka aykırı eylemde bulunması ile ilgili hükümleri veya sözleşme ilişkisi olmakla birlikte Ceza Yasası hükümlerine göre suç işlemiş olması gerekir.   1) Hekimin insanlar üzerinde deney yapması (TCK.m.90),   2) Organ ve doku ticareti yapması (TCK.m.91),   3) Hiç gerekmediği halde sırf para kazanmak için hastayı ameliyat etmesi, ...