Estetik ameliyatları bir eser sözleşmesidir.

YARGITAY On üçüncü Hukuk Dairesi E:1993/131 K: 1993/2741 T. 5.4.1993 ESTETİK AMELİYAT ESER SÖZLEŞMESİ ÖZET:Estetik ameliyatlarda, ameliyatı yapan doktor, estetik görünüm konusunda belli bir teminat vermişse, taraflar arasındaki bu sözleşme, eser sözleşmesidir. Eser sözleşmesinde de, vekalet akdinde olduğu gibi yüklenici, işi sadakat ve özenle yapmakla borçlu olup davalı doktor, mesleki bilgisinin tüm icaplarını yerine getirdiği ispatla zorunludur. Ameliyat öncesi ve sonrası fotoğr...


Hekimin haksız eylemi (suç işlemesi)

  Hekimin haksız eylemi (suç işlemesi)   Hekimin haksız eyleminden söz edilebilmesi için arada sözleşme ilişkisinin olmaması ve Borçlar Kanunun haksız ve hukuka aykırı eylemde bulunması ile ilgili hükümleri veya sözleşme ilişkisi olmakla birlikte Ceza Yasası hükümlerine göre suç işlemiş olması gerekir.   1) Hekimin insanlar üzerinde deney yapması (TCK.m.90),   2) Organ ve doku ticareti yapması (TCK.m.91),   3) Hiç gerekmediği halde sırf para kazanmak için hastayı ameliyat etmesi, ...