ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no 1 Kurucunun Adı ve Soyadı ……………………………      Adresi ……………..   Uyruğu    T.C. Kimlik No ……….    ………………   (Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması gere...


ANONİM ŞİRKET KURULUŞU

ANONİM ŞİRKET KURULUŞU   Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.) Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. KURULUŞ 1.   DİLEKÇE (Şirket yönetim kurulu veya temsile yetki...


Oda Kayıt Dilekçe Örneği

…………          Oda Kayıt Dilekçe Örneği   İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ekli evrakın incelenerek, kayıt işlemlerimizin tescil ve ilan edilmesini arz ederim / ederiz.   Unvanı                                                :   İşletmenin Sermayesi                         :   İşletmenin Açılış Tarihi                       :   İşletmenin Açılış Tarihindeki       ...


ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ VE BİLDİRİM FORMU

ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ VE  BİLDİRİM FORMU  ŞİRKETİN / ŞUBENİN ÜNVANI : ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU :  ŞİRKETİN / ŞUBENİN KANUNİ ADRESİ : İl Kodu:                                          Posta Kodu: NACE KODU:                             ...


Ticari Dava Örnekleri

ACİZ İSTEMİ İLE İFLAS SÖZLEŞMENİN FESHİ ALACAĞIN TAHSİLİ BONONUN İPTALİ ÇEK İPTALİ VE MENFİ TESPİT TEMYİZE DAİR ŞERH TALEBİ KONKORDATONUN FESHİ TAKASA İTİRAZ KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN TESPİTİ İFLASIN KALDIRILMASI İFLAS KARARI VERİLMESİ TALEBİ ÇEKİN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ HAKEM SEÇME TALEBİ İHTİYATİ HACİZ TALEBİ İTİRAZIN KALDIRILMASI VE BORÇLUNUN İFLASI TALEBİ ÖZ SERMAYE TESPİTİ TALEBİ ÇEKİN BEDELSİZ KALMASI SEBEBİ İLE İPTALİ KOOPERATİF HİSSESİNİN DE...