ACİZ İSTEMİ İLE İFLAS

SÖZLEŞMENİN FESHİ

ALACAĞIN TAHSİLİ

BONONUN İPTALİ

ÇEK İPTALİ VE MENFİ TESPİT

TEMYİZE DAİR ŞERH TALEBİ

KONKORDATONUN FESHİ

TAKASA İTİRAZ

KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN TESPİTİ

İFLASIN KALDIRILMASI

İFLAS KARARI VERİLMESİ TALEBİ

ÇEKİN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ

HAKEM SEÇME TALEBİ

İHTİYATİ HACİZ TALEBİ

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE BORÇLUNUN İFLASI TALEBİ

ÖZ SERMAYE TESPİTİ TALEBİ

ÇEKİN BEDELSİZ KALMASI SEBEBİ İLE İPTALİ

KOOPERATİF HİSSESİNİN DEVRİNİN ÖNLENMESİ

SİGORTA HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR

TİCARİ NİTELİKTE İPOTEĞİN FEKKİ VE İHALENİN FESHİ 

MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI İLE İŞLETMENİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ NEDENİ İLE AÇILACAK TİCARİ DAVALAR

REKABET YASAĞINA İLİŞKİN DAVALAR

KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLER GEREĞİ AÇILACAK DAVALAR

SAKLAMA SÖZLEŞMESİ GEREĞİ AÇILACAK DAVALAR

Av. Orhan ŞAHİN